Förenade Arabemiraten samlar in klagomål om djurens grymhet

En webbplats har lanserats i Förenade Arabemiraten för att samla in information om djurens grymhet.

Förenade Arabemiraten för klimat- och miljöförändringar har lanserat en tvåspråkig webbplats om djurens rättigheter och hälsa samt livsmedelssäkerhet.

Det nya systemet gör det möjligt för invånare att rapportera smittsamma sjukdomar hos husdjur, fall av grymhet mot djur, olagligt innehav av farliga djur, veterinärtjänster av dålig kvalitet och så vidare.

I avsnittet om livsmedelssäkerhet kan vem som helst rapportera tillbud, till exempel försäljning av förfallna varor.

Efter mottagandet av meddelandet initierar inspektörerna ytterligare åtgärder. Dagliga incidentrapporter kommer att skickas till lämpliga myndigheter för att säkerställa ett snabbt svar.